Privacy Statement

Bij Marique beauty staat de privacy van bezoekers die de website van Marique Beauty bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Marique Beauty. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing. Marique beauty, gevestigd Buntbeek 15, 5501 BA Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Marique Beauty
Buntbeek 15
5501 BA Veldhoven
+31615552680
www.mariquebeauty.nl
Marika Hoogers is de functionaris gegevensbescherming van Marique beauty, zij is te bereiken via info@mariquebeauty.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marique Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Marique beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 • Etnische afkomst
 • Gezondheid
 • Leefstijl
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariquebeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Marique beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw afspraken te kunnen plannen.
 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen bellen, appen en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marique beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Marique beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Pic Collage en frames, voor het vastleggen en overleggen van voor en na resultaten met Cliënt. Deze foto’s worden nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënt gepubliceerd of aan derden gegeven.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marique beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia – Wij noemen u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marique beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marique beauty gebruikt geen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marique beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariquebeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marique beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@mariquebeauty.nl. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.